Page Title BG

Sekretesspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi, Drivpaket, samlar in, använder och skyddar din information när du använder vår webbplats https://www.drivpaket.se.

Personuppgifter som vi samlar in

När du besöker vår webbplats kan vi samla in följande information om dig:

 • Personlig information såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du utför vissa handlingar på webbplatsen, till exempel när du registrerar dig för nyhetsbrev eller fyller i formulär.
 • Information om din användning av vår webbplats inklusive detaljer om dina besök såsom sidor som laddats ner och resurser som du har tillgång till. Denna information inkluderar trafikdata, platsdata och andra kommunikationsdata.
 • Information som din webbläsare skickar automatiskt, såsom din IP-adress, webbläsartyp och språkinställningar.

Hur vi använder din information

Informationen vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Förbättra vår webbplats för att bättre tjäna dig.
 • Anpassa din upplevelse och möta dina individuella behov.
 • Förbättra kundservice och ditt behov av support.
 • Administrera en tävling, erbjudande eller annan webbplatsfunktion.
 • Skicka periodiska e-postmeddelanden angående din order eller andra produkter och tjänster.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data. Detta inkluderar interna granskningar av vår datainsamling, lagring och behandling samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar persondata.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom använder våra cookies information om besökare för att förbättra användarupplevelsen genom att spåra och anpassa användarpreferenser och användarhistorik.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi håller om dig, att dina uppgifter rättas, raderas eller att behandlingen begränsas. Du har även rätt att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@drivpaket.se.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida. Denna policy senast uppdaterades den [datum för senaste uppdatering].

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, de uppgifter vi håller om dig, eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss på:

Email: info@drivpaket.se

 • Kedjebrott:Ett av de allvarligaste scenarierna är ett plötsligt kedjebrott, vilket inte bara kan orsaka skada på motorcykeln (som att skada motorns växellåda eller svänghjul) men också leda till en olycka.
 • Förlust av effekt: Slitage leder till ineffektiv kraftöverföring, vilket innebär att motorcykeln inte presterar som den ska, särskilt under acceleration.
 • Ökad slitage på andra komponenter: En sliten kedja och drev kan öka belastningen och slitage på andra delar av drivlinan.