Page Title BG

Underhåll

Hur ofta behöver man byta?

  Livslängden på ett kedjedrivet drivpaket varierar beroende på körvanor, underhåll och miljöförhållanden. En bra tumregel är att inspektera drivpaketet regelbundet och överväga byte av kedja och drev var 20 000 till 30 000 kilometer, men detta kan variera beroende på användning. Frekvent körning under krävande förhållanden, såsom off-road eller i mycket dammiga och smutsiga miljöer, kan kräva tidigare byte.

Varför behöver man byta?

 • Slitage: Med tiden förlorar både kedjan och dreven material genom slitage, vilket påverkar hur väl de greppar varandra. Slitet leder till minskad effektivitet i kraftöverföringen.
 • Sträckning: Kedjor kan “sträcka sig” eller bli längre över tid på grund av slitaget mellan länkarna, vilket gör det svårt att bibehålla korrekt spänning.
 • Precision och prestanda: En sliten kedja och drev kan leda till hackig acceleration och en generell minskning av motorcykelns prestanda.

Vad kan hända om man inte byter?

 • Kedjebrott:Ett av de allvarligaste scenarierna är ett plötsligt kedjebrott, vilket inte bara kan orsaka skada på motorcykeln (som att skada motorns växellåda eller svänghjul) men också leda till en olycka.
 • Förlust av effekt: Slitage leder till ineffektiv kraftöverföring, vilket innebär att motorcykeln inte presterar som den ska, särskilt under acceleration.
 • Ökad slitage på andra komponenter: En sliten kedja och drev kan öka belastningen och slitage på andra delar av drivlinan.

Underhållstips

 • Rengöring och smörjning: Håll kedjan ren från smuts och grus, och se till att den är välsmord. Detta minskar friktion och slitage.
 • Kontrollera spänningen: En för löst spänd kedja kan hoppa över eller skada dreven, medan en för hårt spänd kedja ökar belastningen på både kedjan och motorcykelns lager.
 • Regelbunden inspektion: Kontrollera regelbundet kedjan och dreven för tecken på slitage, som utslitna tänder på dreven eller “sträckta” kedjelänkar.
 • Byt som ett set: När det är dags att byta, se till att byta ut både kedjan och dreven samtidigt. Att bara byta en komponent kan leda till ökat slitage på de nya delarna.